KONGEN ER DØD – KONGEN LEVER

Af Lotte Blomgreen

Amalienborg Slot er et fast punkt på programmet for de fleste turister, der besøger København. De fire rokoko-palæer med rytterstatuen midt på slotspladsen har været den danske kongefamilies hjem siden 1794. Både københavnere og turister håber at få et glimt af de kongelige, når porten til et af palæerne går op.

Når regenten dør, bliver den nye konge eller dronning udråbt – eller proklameret som det hedder – fra balkonen på Christianborg Slot, der er regentens arbejdsslot med de kongelige repræsentationslokaler. På den måde er den formelle del af regent-gerningen adskilt fra den mere private del.

Udråbelsen – proklamationen – af den nye regent finder sted indenfor 24 timer efter forgængerens død. Men den nye regent tager over i det øjeblik, forgængeren dør. Den nye konge eller dronning er altså allerede statsoverhoved, når han eller hun træder ud på balkonen.

Faktisk blev både dronning Margrethes farfar og oldefar udråbt fra balkonen på Christian 7.-palæet på Amalienborg. Det palæ kender vi i dag bedst som det palæ, hvor dronningen inviterer til nytårstaffel. I begyndelsen af 1900-tallet lå Christiansborg Slot stadig i byggerod efter en ødelæggende brand i 1880’erne.

Derfor blev den tradionsrige proklamation altså foretaget fra en balkon – pyntet med rødt stof – på Amalienborg Slot.

Christian 10. – dronningens farfar – blev udråbt til konge på en solfyldt majdag i 1912. Som med én mund sang forsamlingen spontant nationalsangen Der er et yndigt land, og den nye konge sang bevæget med. Som det hed i dagens aviser: Mangen hærdet Mand maatte kæmpe med sin Bevægelse.

Da folkemængden udbrød i et 9-foldigt brusende hurraråb, begyndte kanonerne fra batterierne og fæstningerne at tordne gennem luften.

Netop det nifoldige leve og hurra-råbene er en fast del af ceremonien, når et dansk tronskifte skal markeres. Tradtionen går tilbage til 1648, hvor der blev råbt hurra for Frederik 3.

Men den ældste del af ceremonien er udråbelsen til de fire verdenshjørner. Den stammer fra middelalderen, hvor en ny konge blev valgt på tinge, og herefter blev navnet på den nye konge bekendtgjort mod nord, syd, øst og vest.

Når udråbelsen finder sted fra en balkon, giver det dog ikke megen mening, at statsministeren vender sig om og råber ind i et rum bag sig. Derfor bliver navnet på den nye konge eller dronning i nyere tid kun sagt tre gange.

Hvis du vælger at booke en tur med en uddannet guide, så får du alle de historier, som du ikke selv kan læse dig frem til. En turistfører fortæller dig om baggrunden for alt det, du ser og oplever, og sætter det hele i perspektiv, så du ikke blot oplever Amalienborg, men også finder ud af, hvad det egentlig betyder, at Danmark er et konstitutionelt monarki.

 

 

Foto: Martin Heiberg