Priser og betingelser 2024

Nedenstående priser og betingelser er gældende ved bestilling af guidning gennem Turistførerforeningens kontor eller foreningens hjemmeside. Alle tillæg betales for hver påbegyndt time.

Priserne er gældende i hele 2024.

Priserne kan downloades via linket til højre på siden.

Transfer

(ikke guidning), max. 2 timer. Plus eventuelle tillæg ……………………………….

Herefter betales timeløn pr. påbegyndte time ………………………………………..

 

DKK 875 / € 118

DKK 410 / € 56

Guidning i bus (bus ikke inkluderet)

Indtil 3 timer. Kan inkludere 1 museums- eller slotsbesøg……….
Gruppestørrelsen må max være 45 pax (vær opmærksom på særlige regler for nogle museer)

Derefter pr. påbegyndte time  ……………………………………………………………

Efter 8. time  se venligst afsnit om tillæg.

DKK 1.875 / € 252

 

DKK 410 / € 56

Byvandringer

Max 23 pers., indtil 2½ timer  …………………………………………………………….
Herefter pr. påbegyndt time  ……………………………………………………………..

 

DKK 1.875 / € 252

DKK 410 / € 56

Cykelture

Max 15 pers. indtil 2½ time  ………………………………………………………………
Herefter pr. påbegyndt time  ……………………………………………………………..

 

DKK 1.875 / € 252

DKK 410 / € 56

Overarbejdstillæg

Ved guidning ud over 8 timer ydes et overarbejdstillæg.
De første 2 timer er tillægget pr. time ………………………………………………….
for de efterfølgende timer  ………………………………………………………………..
Ved sammenfald af overarbejdstillæg og forskudt arbejdstidstillæg bortfalder

overarbejdstillæg.

 

DKK 215 / € 30

DKK 410 / € 56

Forskudt arbejdstidstillæg

Tillægget udløses i tidsrummet kl. 22:00 – 08:00 pr. time  ……………………………
Ved sammenfald af overarbejdstillæg og forskudt arbejdstidstillæg bortfalder
overarbejdstillæg

DKK 410 / € 56

Transporttillæg uden for Movia-takstzone 1

Ved ture med start og/eller slut uden for Movia-takstzone 1 (herunder Københavns Lufthavn)
betales for turistførerens samlede transporttid, dog minimum en timeløn ……
Endvidere refunderes transportomkostninger fra/til Københavns Hovedbanegård.

 

min. DKK 410 / € 56

Havnetillæg

Ved ture med start og/eller slut ved Københavns havn betales et tillæg svarende til en timeløn…
Såfremt turen både starter og slutter i Københavns Havn, udløses dog kun et tillæg.

DKK 410 / € 56

Sprogtillæg

Ved guidning på mere end et sprog betales et grundtillæg for de første 3 timer….
Yderligere timer pr. ekstra sprog pr. time  ………………………………………………
Alle tillæg betales pr. påbegyndt arbejdstime.

 

DKK 545 / € 75

DKK 220 / € 30

Oversættelsestillæg

Ved opgaver hvor turistføreren også skal fungere som oversætter,
betales et tillæg pr. påbegyndt time  ……………………………………………………………………….

 

 

DKK 410 / € 56

Forberedelse

Her aftaler guiden individuelt med arbejdsgiveren og træffer aftale om den til enhver tid gældende timeløn plus eventuelle ekstra udgifter.

Flerdagesture

For flerdagsture (to eller flere dage) hvor turistføreren fungerer som rejseleder betales et honorar svarende til mindst 8 timer per døgn  ……………………………..

På alle flerdagsture sikres turistføreren kost og logi (enkeltværelse med bad).

Vær opmærksom på de følgende definitioner af turistfører og rejseleder i henhold til CEN Standard EN:13809:2003:

Tourist guide: person who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area, which person normally possesses an area-specific qualification usually issued and/or recognised by the appropriate authority. 

Tour manager: person who manages and supervises the itinerary on behalf of the tour operator, ensuring the program is carried out as described in the tour operator’s literature and sold ot the traveller/consumer and who gives local practical information. 

DKK 3.925 / € 528

Diæter

For ture på 5 timer og derover, hvor turistføreren ikke tilbydes omkostningsfri fortæring, ydes diæter som følger:
indtil kl. 14.30, pr. måltid  ………………………………………………………………….
fra kl. 14.30, pr. måltid  ……………………………………………………………………

 

 

 

DKK 165 / € 23

DKK 220 / € 30

Afbestilling

Ved afbestilling inden for 24 timer før turens planlagte start eller ved “no-show”, betales turens fulde beløb
Ved afbestilling inden for 72 timer før opgaven start  ………………………………….

En turs starttidspunkt regnes fra kl. 08:00 på den reserverede dato, hvis ikke andet er aftalt senest 72 timer før dette tidspunkt.

 

 

 

DKK 1.875 / € 252

 

Betaling

Guidens honorar betales kontant ved turens begyndelse med mindre andet aftales.
Ved betaling ved bankoverførsel afholdes alle omkostninger af kunden.