Priser og betingelser 2021

Nedenstående priser og betingelser er gældende ved bestilling af guidning gennem Turistførerforeningens kontor eller foreningens hjemmeside.

Priserne er gældende i 2021.

 

Transfer: (ikke guidning), max. 2 timer ………. kr. 800/ € 108
Plus eventuelle tillæg.
Herefter betales timeløn pr. påbegyndte time, jf. nedenstående.

Guidning i bus (bus ikke inkluderet): indtil 3 timer ………. kr. 1.700 / € 228
(Kan inkludere 1 museums- eller slotsbesøg. Gruppestørrelsen må max
være 45 pax – vær opmærksom på særlige regler for nogle museer)
Derefter pr. påbegyndte time ………. kr. 375,- / € 51

Efter 8. time se venligst afsnit om tillæg.

Byvandringer:
Max 23 pers., indtil 2½ timer ………. kr. 1.700,-/ € 228
Herefter pr. påbegyndt time ………. kr. 375,- / € 51

Cykelture:
Max 15 pers. indtil 2½ time ………. kr. 1.700,-/ € 228
Herefter pr. påbegyndt time ………. kr 375,-/€ 51

Overarbejdstillæg:
Ved guidning ud over 8 timer ydes et overarbejdstillæg. De første 2 timer er tillægget kr. 188,00,- (€ 26) pr. time, for de efterfølgende timer kr. 375,00,- (€ 51) pr. time.

Forskudt arbejdstidstillæg:
Tillægget udløses i tidsrummet kl. 22:00 – 08:00 og er kr. 375 (€ 51) pr. time
(Ved sammenfald af overarbejdstillæg og forskudt arbejdstidstillæg bortfalder overarbejdstillæg)

Transporttillæg:
Ved ture, der starter og/eller afsluttes uden for Movia-takstzone 1 herunder Københavns Lufthavn, betales for turistførerens samlede transporttid, dog minimum en timeløn. Endvidere refunderes transportomkostninger fra/til Københavns Hovedbanegård.

Havnetillæg:
Ved ture, der starter og/eller slutter ved Københavns havn betales et tillæg svarende til en timeløn. Såfremt turen både starter og slutter i Københavns Havn, udløses dog kun et tillæg.

Sprogtillæg:
Ved guidning på mere end et sprog betales et grundtillæg på kr. 500 (€ 67) for de første 3 timer. Yderligere timer betales med 200 kr (€ 27) pr. ekstra sprog pr. time.
Alle tillæg betales pr. påbegyndt arbejdstime.

Forberedelse:
Her aftaler guiden individuelt med arbejdsgiveren og træffer aftale om den til enhver tid gældende timeløn.

Flerdagesture:
For flerdagsture (to eller flere dage) hvor turistføreren fungerer som rejseleder betales et honorar svarende til mindst 8 timer, dvs. mindst 3.500,- (€ 470) per døgn. På alle flerdagsture sikres turistføreren kost og logi (enkeltværelse med bad).

Vær opmærksom på de følgende definitioner af turistfører og rejseleder i henhold til CEN Standard EN:13809:2003:

Tourist guide: person who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area, which person normally possesses an area-specific qualification usually issued and/or recognised by the appropriate authority. 

Tour manager: person who manages and supervises the itinerary on behalf of the tour operator, ensuring the program is carried out as described in the tour operator’s literature and sold ot the traveller/consumer and who gives local practical information. 

Diæter:
For ture på 5 timer og derover, hvor turistføreren ikke tilbydes omkostningsfri fortæring, ydes diæter som følger:
indtil kl. 14.30, pr. måltid ………. kr. 150,- / € 20
fra kl. 14.30, pr. måltid ………. kr. 200,-/ € 27

Afbestilling:
Ved afbestilling inden for 24 timer før turens planlagte start eller ved “no-show”, betales turens fulde beløb.
Ved afbestilling inden for 72 timer før opgaven start betales for en 3 timers tur.
En turs starttidspunkt regnes fra kl. 08:00 på den reserverede dato, hvis ikke andet er aftalt senest 72 timer før dette tidspunkt.

Betaling:
Guidens honorar betales kontant ved turens begyndelse med mindre andet aftales.
Ved betaling ved bankoverførsel afholdes alle omkostninger af kunden.