BANG! Kvindernes Internationale Kampdag

Af Marianne Oehlenschlæger

Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Over hele verden bruges dagen til at sætte fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd, men hvordan startede det?

Det er kvinderne på den politiske venstrefløj, som vi kan takke for, at den 8. marts er blevet en international kvindekampdag. Og det foregik faktisk i København!

I 1910 blev Arbejderkvindernes II Internationale Socialistiske Konference afholdt på Jagtvej 69. Her vedtog de 99 repræsentanter fra 17 lande en resolution om hvert år at afholde en international kvindekampdag. I første omgang skulle den have til formål at agitere for kvinders valgret.

Blandt arrangørerne af konferencen i København i 2010 var Nina Bang. Hun var foregangskvinde på flere områder: Kommunalpolitiker, Danmarks første kvindelige minister, hun var Undervisningsminister fra 1924, historiker og forsker, men også glødende socialdemokrat med en marxistisk samfundsopfattelse.

For Nina Bang var klassekampen overordnet kvindekampen. Hun var ikke feminist, men støttede kvindernes kamp for stemmeret. Da kvinderne så have fået stemmeretten, opfordrede hun dem kraftigt til også at benytte den.

Fordi arbejderkvinderne generelt var at finde blandt samfundets underprivilegerede grupper, tog Nina Bang ofte modstand fra den borgerlige kvindebevægelse, som hun ikke mente gavnede alle kvinders sag. Når de fx stillede krav om lige uddannelse til mænd og kvinder, mente hun, at det tilslørede det faktum, at heller ikke alle mænd har denne ret.

I Danmark blev 8. marts fejret frem til 2. verdenskrig – dog ikke altid på dagen. Efter krigen var der en stille periode frem til 1970’erne, hvor rødstrømpebevægelsen og en række kvindeorganisationer genoptog fejringen med politiske slagord som ”Kvindekamp er klassekamp”, ”Kvinde organiser dig” og ”Ligeløn for lige arbejde”.

Den 8. marts er stadig en international mærkedag. Nogle bruger dagen til at fejre de fremskridt, som er gennemført, mens andre stadig mener, at der er meget at kæmpe for.

 

Du kan få mere at vide om indflydelsesrige danske kvinder, og den by de boede i samt deres roller indenfor samfund, kunst, kultur, videnskab og meget mere, hvis du booker en guide til en bytur på www.guides.dk.