Kommunehospitalet

Af Liisa Fallesen

Man hører stemmer fra masser af studerende, når man står på det første stykke af Østre
Farimagsgade midt i København. Her ligger en bygning, der gennem tiden har rummet
såvel lægevidenskab som patientpleje og uddannelse.
Som den ligger der, som en rødgylden genbo til Botanisk Have, synes bygningen måske
lidt afsidesliggende eller hengemt. Men faktisk har den i hele sin levetid spillet en vigtig
rolle for københavnernes sundhed.
Vi skal tilbage i tiden til midten af 1800-tallet, hvor København var omgivet af volde. Indtil
da havde voldene tjent som forsvarsværk rundt om byen, og det betød at man ikke måtte
bygge uden for voldene, for det skulle være muligt at se, om fjenden var undervejs.
Til gengæld betød det også, at København blev særdeles hårdt ramt af en koleraepidemi i
1853.
Pladsen indenfor voldene var trang, og de mange indbyggere boede derfor meget tæt
sammen i små lejligheder og værelser – og med tilbygninger i baggårdene. De sanitære
forhold var mildt sagt kummerlige, og smitten kunne derfor sprede sig hurtigt.
I alt mistede godt 4.500 mennesker livet som følge af kolera på et tidspunkt, hvor der
boede ca. 130.000 mennesker i byen.
Udover de dårlige hygiejniske forhold var en af de helt store udfordringer i bekæmpelsen
af kolera, at der ganske enkelt ikke var tilstrækkeligt med sengepladser på byens
hospitaler. Da man i midten af 1800-tallet nedlagde voldene, øjnede man derfor straks
muligheden for at udnytte pladsen ved søerne til at bygge et nyt hospital, nemlig
Kommunehospitalet.
Det nye, flottehospital stod klar til at tage imod de første patienter i 1863. Arkitekten bag
var Christian Hansen. Udover lys og luft, var noget af det helt særlige ved hospitalet, at der
var installeret vandklosetter, hvilket var et sjældent syn på dette tidspunkt.
I 1873 blev hospitalet sågar universitetshospital og man begyndte derfor også at uddanne
læger og udføre forskningsaktiviteter. Kommunehospitalet kom også til at spille en stor
rolle i uddannelsen af sygeplejersker. Indtil da kunne man kun læse til sygeplejerske på
Diakonissestiftelsen, men fra 1876 etableredes den første verdslige
sygeplejerskeuddannelse med tilknytning til Kommunehospitalet.
Kommunehospitalet var i brug som hospital frem til 1999, hvor det blev besluttet at lukke
det. Bygningerne blev forsøgt solgt, men da bygningerne var blevet erklæret fredede, var
det ikke muligt at finde en køber. I stedet benyttes Kommunehospitalet i dag af Center for
Sundhed og Samfund på Københavns Universitet, der har samlet de
samfundsvidenskabelige uddannelser i de historiske bygninger.

Hvis du vil have en personlig og skræddersyet tur, der passer lige til dine interesser og
præferencer, så find en guide, der passer lige til din gruppe på www.guides.dk.