Aftale om løn og arbejdsforhold 2024 og 2025

Gyldighedsområde

Nærværende aftale omfatter guidning og andre opgaver relateret til turisterhvervet udført af medlemmer af Turistførerforeningen for [XX].

Guidning forstås som arbejde inden for turistbranchen i forbindelse med at lede danske/udenlandske gæster, og tilknytning hermed at informere om seværdigheder, kultur, historie, samfundsforhold m.m.

Aftalens takster dækker alene guidning som defineret ovenfor.

Aftalen dækker turistførerens udførsel af arbejdsopgaver som lønmodtager, herunder at der udbetales feriepenge i henhold til Lov om Feriepenge og ATP, samt at turistføreren under udførsel af arbejdet er dækket af rejsebureauets forsikring.

SATSER
Grundsats for guidning
–        For opgaver i bus dækker grundsatsen op til 3 timers guideservice, inkl.

max. et slots- eller museumsbesøg

–        For opgaver til fods eller på cykel dækker grundsatsen op til 2 ½ times        guideservice

DKK

 

DKK

1.440

 

1.440

Timetakst pr. efterfølgende time DKK 340
Tillæg:
For anmodet fremmøde ved krydstogtsskib op til 30 minutter før turstart. DKK 170
For start og/eller afslutning uden for Movias takstzone 1-4 betales et transporttillæg svarende til 1 timetakst hver vej. Billetudgifter afholdes af arbejdsgiver mod fremsendt kvittering DKK  340
For start og/eller afslutning uden for Storkøbenhavn aftales transporttillæg mellem guide og arbejdsgiver, dog minimum 1 timetakst hver vej. Billetudgifter afholdes af arbejdsgiver mod fremsendt kvittering DKK

 

340
Transfers fra/til Kastrup Lufthavn og til/fra zone 1-4, max 2 timer (der guides ikke på transfers).

Uden for Movias takstzone 1-4 afregnes desuden transporttillæg

DKK 1.000
For ture over 8 timers varighed betales 50% af timetaksten pr. ekstra time i tillæg DKK 170
Ved opgaver mellem kl. 22:00 og kl. 08:00 betales 100% af timetaksten pr. time i tillæg DKK  340
Ved guidning på mere end ét sprog betales 50% af timetaksten pr. time i tillæg DKK 170
Ved endagsopgaver på mere end 6 timer hvor der er indlagt 1 eller flere spisepauser for gæster, og hvor guiden ikke tilbydes forplejning, betales et fortæringsbeløb på DKK 125
 

Ved opgaver der kræver særskilt forberedelse, aftales dette individuelt mellem turistføreren og [XX].

 

 

Rejselederopgaver:

For flerdagsopgaver i Danmark hvor turistføreren fungerer som rejseleder betales en dagstakst på (kost og logi afholdes af bureauet)

 

DKK

 

3.140

Gruppestørrelse:
Ved busture der indebærer guidning uden for bussen, herunder slots- eller museumsbesøg, må gruppestørrelsen være max. 45 pax. Indgår der en byvandring i busturen af mere end 30 minutters varighed, må gruppestørrelsen ikke overskride 25 pax hvis gruppen ikke har whispers og 30 pax hvis gruppen har whispers.
Vandreture uden whispers 25 pax
Vandreture med whispers 30 pax
Cykelture i byområder 15 pax
Cykelture i naturområder 23 pax

Afbestilling af opgaver:

Opgaver kan annulleres senest 72 timer før aftalt mødetid uden betaling. Ved mindre end 72 timers annullering betales et afbestillingsgebyr svarende til grundsatsen for guidning. Gebyret betales pr. bookede opgave. Afbestillingsfristen og afbestillingsgebyret gælder for både rejsebureauet og turistføreren.

Kan rejsebureauet tilbyde en anden opgave af samme karakter, bortfalder kravet om afbestillingsgebyr. Dette gælder også hvis turistføreren kan anvise en afløser med samme sprogkvalifikationer til at løse opgaven.

Afbestillingsfristen gælder også ved ’uspecificeret bookinger’ der forstås som en booking hvor turistføreren alene er reserveret til en konkret dato uden en specificeret arbejdsopgave. Ved uspecificerede bookinger regnes mødetiden altid som kl. 8:00, og afbestillingsfristen regnes altså herfra.

Afregningsforhold:

Turistføreren arbejder som lønmodtager og er derfor omfattet gældende dansk lovgivning for sådanne, herunder ATP og Ferieloven. Lønnen skal udbetales til turistføreren hver måned bagudrettet. Fristen for indsendelse af faktura/opgaveoversigt hver måned for rettidig udbetaling af løn oplyses af XX i overensstemmelse med XXs lønsystem. Turistføreren skal senest 2 måneder efter udført opgave have sendt faktura til XX.

Udløb og genforhandling:

Aftalen er gældende for 2024 og 2025 med automatisk udløb pr. 31. 12. 2025.